Ai là xạ thủ bắn ngay nổ hũ 9999 kim cương (15k)

upload/images_del/qhKDKc4AIf_MTK4SStdrJ_1605352769 (1).png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.png
upload/images_del/qiV7L8bE0d_4l4GsQz8IT_1605352960.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.png
upload/images_del/eJCVlMlDtw_50kc.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.png
upload/images_del/TCuFEZsZMj_MTK4SStdrJ_1605352769.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.png
upload/images_del/PjIKwsZhgN_7z5OD2qx5N_1605352818.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.png
upload/images_del/ybUYC0hhT1_T4oEy4Hlwo_1605352944.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.png
upload/images_del/ZUWz9dQCHq_EMZpWkb5L1_ZzhWa1nhjE_1609330532.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.png
upload/images_del/y0DaAxunAe_S0WAtfgIRq_1605534868.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.png
upload/images_del/koKD7oExNL_36KC.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.png
upload/images_del/aMFxDZNCuy_PoqbWm8ilh_1605352714.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.png

Giá: 15,000 đ / 1 lượt chơi