Ai là xạ thủ bắn ngay nổ hũ 9999 kim cương (19k)

https://i.ibb.co/jVsdhJ5/5dd28618e5fd.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.jpg
https://i.ibb.co/ZVRjqZ1/82bd9031c965.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.jpg
https://i.ibb.co/DzSRTfb/46a8b44ffc3d.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.jpg
https://i.ibb.co/GMTDLLj/14b0a587b25b.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.jpg
https://i.ibb.co/mXFKys8/75a0c57f076e.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.jpg
https://i.ibb.co/p3DrBK1/28b498104343.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.jpg
https://i.ibb.co/Gscn0YT/fb2d91c0daf5.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.jpg
https://i.ibb.co/DtrG9h8/c835a77b9e1c.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.jpg
https://i.ibb.co/kqzjNsx/ac5486ac6ea0.png
https://shophapham.com/assets/images/flip/card.jpg

Giá: 19,000 đ / 1 lượt chơi