VÒNG QUAY CODE SCAR TITAN 13K

Trong Hũ Vàng Có 17,090,999 đ

Lịch sử nổ hũ vàng

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
CHƯA CÓ AI NỔ HŨ !
UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
4618 T**********n Đang cập nhật tài khoản 15:26:09 30/10/2020
4617 T**********n ACC FREE FIRE 15:10:03 30/10/2020
4616 T************n ACC FREE FIRE 14:52:29 30/10/2020
4615 Q********i Đang cập nhật tài khoản 14:45:20 30/10/2020
4614 C**********9 ACC FREE FIRE 14:34:58 30/10/2020
4613 M*******a Đang cập nhật tài khoản 14:19:51 30/10/2020
4612 F*******e Đang cập nhật tài khoản 13:53:50 30/10/2020
4611 F*******e Đang cập nhật tài khoản 13:53:34 30/10/2020
4610 F*******e Đang cập nhật tài khoản 13:53:20 30/10/2020
4609 B*******a Đang cập nhật tài khoản 13:38:10 30/10/2020
4608 B*******a Đang cập nhật tài khoản 13:37:53 30/10/2020
4607 Q*********h Đang cập nhật tài khoản 12:41:18 30/10/2020
4606 Q*********h Đang cập nhật tài khoản 12:39:44 30/10/2020
4605 H***n Đang cập nhật tài khoản 12:39:28 30/10/2020
4604 H***n Đang cập nhật tài khoản 12:39:15 30/10/2020
4603 H***n Đang cập nhật tài khoản 12:36:26 30/10/2020
4602 H***n Đang cập nhật tài khoản 12:36:12 30/10/2020
4601 H***n Đang cập nhật tài khoản 12:35:58 30/10/2020
4600 B******i Đang cập nhật tài khoản 11:57:51 30/10/2020
4599 B******i Đang cập nhật tài khoản 11:57:37 30/10/2020
4598 B******i Đang cập nhật tài khoản 11:57:24 30/10/2020
4597 N************n Đang cập nhật tài khoản 11:50:08 30/10/2020
4596 N************n Đang cập nhật tài khoản 11:49:23 30/10/2020
4595 T*******************y ACC FREE FIRE 11:09:40 30/10/2020
4594 T*****************h ACC FREE FIRE 11:06:52 30/10/2020