VÒNG QUAY THẺ GARENA 15K

Trong Hũ Vàng Có 13,855,000 đ

Lịch sử nổ hũ vàng

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
CHƯA CÓ AI NỔ HŨ !
UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
4611 F*******e Đang cập nhật tài khoản 13:53:34 30/10/2020
4610 F*******e Đang cập nhật tài khoản 13:53:20 30/10/2020
4609 B*******a Đang cập nhật tài khoản 13:38:10 30/10/2020
4608 B*******a Đang cập nhật tài khoản 13:37:53 30/10/2020
4607 Q*********h Đang cập nhật tài khoản 12:41:18 30/10/2020
4606 Q*********h Đang cập nhật tài khoản 12:39:44 30/10/2020
4605 H***n Đang cập nhật tài khoản 12:39:28 30/10/2020
4604 H***n Đang cập nhật tài khoản 12:39:15 30/10/2020
4603 H***n Đang cập nhật tài khoản 12:36:26 30/10/2020
4602 H***n Đang cập nhật tài khoản 12:36:12 30/10/2020
4601 H***n Đang cập nhật tài khoản 12:35:58 30/10/2020
4600 B******i Đang cập nhật tài khoản 11:57:51 30/10/2020
4599 B******i Đang cập nhật tài khoản 11:57:37 30/10/2020
4598 B******i Đang cập nhật tài khoản 11:57:24 30/10/2020
4597 N************n Đang cập nhật tài khoản 11:50:08 30/10/2020
4596 N************n Đang cập nhật tài khoản 11:49:23 30/10/2020
4595 T*******************y ACC FREE FIRE 11:09:40 30/10/2020
4594 T*****************h ACC FREE FIRE 11:06:52 30/10/2020
4593 K********y Đang cập nhật tài khoản 11:03:41 30/10/2020
4592 N**********y Đang cập nhật tài khoản 11:00:40 30/10/2020
4591 T************n Đang cập nhật tài khoản 10:37:19 30/10/2020
4590 T************n Đang cập nhật tài khoản 10:37:07 30/10/2020
4589 h***********7 Đang cập nhật tài khoản 10:30:35 30/10/2020
4588 H****o Đang cập nhật tài khoản 09:29:52 30/10/2020
4587 H****o Đang cập nhật tài khoản 09:29:10 30/10/2020