VQ NICK SIÊU PHẨM (11K 1 LƯỢT) Giảm 50%

Trong Hũ Vàng Có 30,032,221 đ

Lịch sử nổ hũ vàng

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
CHƯA CÓ AI NỔ HŨ !
UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
6720 U****i Đang cập nhật tài khoản 21:58:16 26/11/2020
6719 H***********i Đang cập nhật tài khoản 20:28:04 26/11/2020
6718 H***********i Đang cập nhật tài khoản 20:26:53 26/11/2020
6717 H***********i Đang cập nhật tài khoản 20:26:41 26/11/2020
6716 H***********i Đang cập nhật tài khoản 20:26:15 26/11/2020
6715 H***********i Đang cập nhật tài khoản 20:26:02 26/11/2020
6714 H***********i Đang cập nhật tài khoản 20:25:49 26/11/2020
6713 D********g Đang cập nhật tài khoản 19:42:42 26/11/2020
6712 Y****u Đang cập nhật tài khoản 19:32:12 26/11/2020
6711 N******************h Đang cập nhật tài khoản 19:10:35 26/11/2020
6710 N*******************y Đang cập nhật tài khoản 18:57:48 26/11/2020
6709 N*******************y Đang cập nhật tài khoản 18:57:35 26/11/2020
6708 N*******************y Đang cập nhật tài khoản 18:56:05 26/11/2020
6707 T********g Đang cập nhật tài khoản 18:38:23 26/11/2020
6706 T********g Đang cập nhật tài khoản 18:38:07 26/11/2020
6705 N*******************y Đang cập nhật tài khoản 18:26:54 26/11/2020
6704 N*******************y Đang cập nhật tài khoản 18:26:05 26/11/2020
6703 N*******************y Đang cập nhật tài khoản 18:25:49 26/11/2020
6702 N*******************y Đang cập nhật tài khoản 18:25:37 26/11/2020
6701 N*************h Đang cập nhật tài khoản 17:52:31 26/11/2020
6700 P**************a Đang cập nhật tài khoản 17:23:35 26/11/2020
6699 P**************a THÊM 50% MAY MẮN TRÚNG ACC VIP 17:22:56 26/11/2020
6698 Đang cập nhật tài khoản 17:22:31 26/11/2020
6697 Đang cập nhật tài khoản 17:22:19 26/11/2020
6696 Đang cập nhật tài khoản 17:22:07 26/11/2020